עִבְרִית

вакансии

ראש סניף קנינג

מנהל הפקה

ТЕХНИК - ЛАБОРАНТ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВО

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

מהנדס ראשי

מנהל סטוק

מנהל הפקה

МАСТЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР ГЛАДИЛЬНО-СУШИЛЬНОГО ЦЕХА

МАСТЕР ПЕЧАТНОГО ЦЕХА

ראש המחלקה המתוכננת

לצבוע מנהל עבודה

ДИЗАЙНЕР

ЭЛЕКТРОНЩИК

МАРКЕТОЛОГ

מכונאי

חשבונאי ראשי

ЭКОНОМИСТ